2. Profesyonel Uygulama
 • Tesisin ihtiyacına yönelik olarak personel sayısı belirlenir.
 • Personellere yasal günlük ve çalışma ve mola saatleri belirlenir ve tebliği edilir.
 • Personellerin görev tanımları yapılır ve yazılı şekilde kendilerine tebliği edilir.
 • Personellerin günlük çalışma programları hazırlanır ve yazılı şekilde kendilerine tebliği edilir.
 • Günlük saç, sakal ve kıyafet kuralları belirlenir ve riayet edilmesi sağlanır.
 • Tüm personellere iş güvenliği eğitimi aldırılır.
 • Tesis içerisindeki ihtiyaç ve gereksinimlere istinaden personeller sertifika programına dahil edilerek bu konularda sertifikalandırılmaları sağlanır.
1. Yasal Uygulama
 • Binada çalışan tüm personellerin öncelikle SSK girişleri kontrol edilir eğer bu konuda bir sıkıntı varsa yönetim ve denetim kurulları bilgilendirilerek yasal yollarla sulh içerisinde çözümü sağlanır.
 • Eğer o güne kadar hazırlanmamışsa personel özlük dosyaları hazırlanır ve arşivlenir.
 • Eğer yoksa belirli/belirsiz süreli yasal iş sözleşmeleri çift nüsha imzalanır ve tebliğ edilir.
 • Fazla mesai ve yıllık izin gibi haklar hususunda personellere bilgi verilir ve mevcut durumuyla ilgili bilgi alınır. Tüm tesis personellerinin teslim aldığımız gün ve öncesinde gerçekleşmiş dataları sisteme işlenerek takibi ve ödemeleri yapılır.
 • Aylık SGK beyannameleri şirketimizce hazırlanır ve kuruma bildirilir.
 • Bordrolama ve maaş ödemeleri tesisin banka hesabı üzerinden ödenir.
 • Mevcut çalışan ve yeni işe alınacak tüm personellerin işe girişleri çıkışları 4857 sayılı iş kanunu kapsamında gerçekleştirilir.