İnsan kaynaklarımızın değerlendirmesi, Sosyal uygunluk denetimleri, Görev tanımları- iş süreçlerinin hazırlanması, Yetkinlik modellerinin oluşturulması, norm kadro çalışmaları, Performans Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, Ücret Yönetim Sistemi’nin kurulması, İnsan Kaynağı Gelişim ve Eğitim Planlarının ve Eğitim Yönetim Sisteminin kurulması, İnsan Kaynakları Birim Kariyer Yönetim Sistemi’nin kurulması, İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi’nin kurulması gibi süreçlerin bütünleşik yada modüler olarak ihtiyaca göre yapılandırılmasını kapsar.